KWALITEIT

Kwaliteit zal zeker niet ontbreken bij Gils Kozijnen. Constant wordt er gewerkt aan de juiste certificering voor de producten. Wij hebben een certificering bij Kiwa (nr25165) en dit houdt automatisch in dat we het KOMO-label voeren en alleen hang- en sluitwerk leveren met politiekeurmerk. Ook de materialen waarmee wij werken staan voor kwaliteit en wij werken met gecertificeerd FSC® hout.

KOMO
width=75Het KOMO-label is al 50 jaar hét kwaliteitskeurmerk in de bouw. Een KOMO-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit, op basis van objectieve maatstaven. Onze producten kunnen worden voorzien van een kwaliteitsverklaring van KOMO, zodat u er blindelings op kunt vertrouwen dat ze voldoen aan het Bouwbesluit, Bouwstoffenbesluit en specifieke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen die de marktpartijen stellen.
KOMO: het keurmerk tot een symbool van zekerheid en vertrouwen.

SKG/Politie keurmerk
Gils Kozijnen maakt uitsluitend gebruik van hang- en sluitwerk met politiekeurmerk. Wat houdt dit in? De basisgedachte aangaande inbraakwerendheid is in de bestaande bouw en in de nieuwbouw, gemeten in prestatietermen, overigens gelijk. Voor de inbreker bereikbare ramen en deuren dienen gedurende ten minste drie minuten tegen een poging tot inbraak bestand te zijn. Drie minuten lijkt niet veel, maar is het wel. Het betekent namelijk drie minuten ter zake kundig, doelgericht en heel erg hard werken. In de praktijk betekent dit dat de gelegenheidsinbreker niet binnen komt.

Voor bestaande woningbouw geldt (in het Politiekeurmerk Veilig Wonen): Bereikbare ramen en deuren moeten met gecertificeerd hang- en sluitwerk (voorzien van sterren) inbraakwerend gemaakt worden overeenkomstig de voorschriften van de politie. Hierbij geldt, dat met 1-sterrenproducten in beginsel de klasse "standaard" (3 minuten) is te realiseren en met 2- sterren producten de klasse "zwaar" (5 minuten). Gils Kozijnen levert hang- en sluitwerk met een 2-sterren klasse.

FSC®-certificering
FSC®, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer) stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Gils Kozijnen is FSC® gecertificeerd onder nummer SCS-COC-000652-JE en maakt hiermee gebruik van eerlijke materialen.

 

FSC®-CO16391 - vraag naar onze FSC® gecertificeerde producten.

Tien FSC®-principes van goed bosbeheer

  1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC®.
  2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  3. De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  4. Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
  6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange termijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
  8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt. 
  10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevorderd.